Για την αποφυγή της συνεχούς επανάληψης ονομάτων, συχνά αναφερόμαστε σε άτομα μέσω μιας ειδικής κατηγορίας λέξεων, που ονομάζονται στη γραμματική προσωπικές αντωνυμίες. Ορισμένες από αυτές – όπως οι «εγώ», «εσύ», «αυτή», «αυτός» - αναφέρονται σε ένα πρόσωπο. Άλλες αντωνυμίες - όπως οι «εμείς», «εμάς», «εκείνοι» ή «εκείνους» - χρησιμοποιούνται στη θέση ενός συνόλου ατόμων.  Καθώς δεν υπάρχει τίποτε ασυνήθιστο στη χρήση προσωπικών αντωνυμιών, συνήθως δεν τους δίνουμε καμία ιδιαίτερη σημασία. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορεί και να προσπερνάμε τις περιπτώσεις στις οποίες οι προσωπικές αντωνυμίες χρησιμοποιούνται εκ του πονηρού.
ΕΑπό τη σειρά αντισημιτικών πρωτοσέλιδων στην Ελλάδα μέχρι την αποπομπή φοιτήτριας στη Γαλλία λόγω αντισημιτικών σχολίων στο Facebook, μια ανασκόπηση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων μας κατά την παρατήρηση παραδοσιακών και νέων μέσων τον Ιανουάριο στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Page 4 of 4