Monday, 01 August 2016 16:47
Az antiszemita beszédben gyakran emlegetik úgy a zsidó származású embereket, hogy “a zsidó” vagy „egy zsidó”. Bár úgy tűnhet, a beszélők nem egyszerűen személyekre utalnak ilyenformán. Az antiszemita beszédben az „a zsidó” vagy „egy zsidó” megnevezések a zsidóság egészére vonatkoznak. A szinekdoché (amikor az „egészre” gondolunk, de csupán egy „részére” hivatkozunk) e speciális formáját a nyelvészek “kollektív egyes számnak” is nevezik. Az alakzatot arra használják, hogy a nyilvánossággal a zsidó emberekkel kapcsolatos negatív sztereotípiákat hitessenek el.
Monday, 01 August 2016 15:12
Az antiszemita beszédben megtévesztő módon hivatkoznak az emberi jogokra. A zsidók gyűlöletére buzdítók rendszeresen visszaélnek azoknak az intézményeknek és személyeknek az érveivel, akik csakugyan kiállnak az emberi jogok védelméért. Az igazi jogvédők szavainak kiforgatásával, az antiszemiták azt a hamis benyomást igyekeznek kelteni, hogy a zsidók sértik a nem-zsidók alapvető szabadságjogait. Az áldozat-támadó viszony megfordításának e formájával a beszélők antiszemitizmusukat próbálják „igazolni”.
Monday, 01 August 2016 14:52
Bár a náci Németország és kollaboránsai által elkövetett népirtás, amely hatmillió zsidó ember életébe került, történelmi tény, az antiszemita beszédben a holokauszt megtörténtét rendszeresen tagadják vagy jelentőségét kisebbítik. Ebben a cikkben a holokauszt tagadásának és relativizálásának leginkább bevett formáit vesszük számba.
Monday, 01 August 2016 14:21
Anélkül is meg lehet fogalmazni dolgokat, hogy ténylegesen kimondanák őket. Ezekben az esetekben az üzeneteket csak sugalmazzák, burkoltan közlik — vagy ahogyan a brit tudós, Paul Grice nevezte a kommunkációnak ezt a formáját — implikálják.
Monday, 01 August 2016 13:15
A Tett és Védelem Alapítvány a magyar társadalom antiszemita előítéletességének vizsgálatával bízta meg a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézetet. A kutatás egyik konklúziója, hogy a lakosság mintegy harmada vall antiszemita nézeteket.
Friday, 29 July 2016 10:55
Az antiszemitizmus embereket bélyegez meg és rekeszt ki pusztán azért, mert zsidók vagy, mert zsidóként azonosítják őket. Mivel azonban túl sokan ellenszenvezhetnének azzal a rasszista alapállással, hogy egyedül etnikai, vallási vagy kulturális hovatartozásuk miatt bélyegezzenek meg és tegyenek áldozattá másokat, azért az antiszemita beszédben manipulatív retorikai eszközök bevetésével „igazolják” a zsidók gyűlöletre méltóságát. Ilyen bevett retorikai fogás az áldozat-támadó viszony megfordítása. Ezzel azt a hamis benyomást keltik, hogy nem az antiszemitizmus célpontjai, vagyis a zsidók az áldozatok, hanem akik támadják őket, a létükben kétségbevont áldozatok pedig valójában a támadók.
Page 3 of 4