A Tett és Védelem Alapítvány a magyar társadalom antiszemita előítéletességének vizsgálatával bízta meg a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézetet. A kutatás egyik konklúziója, hogy a lakosság mintegy harmada vall antiszemita nézeteket.
Az antiszemitizmus embereket bélyegez meg és rekeszt ki pusztán azért, mert zsidók vagy, mert zsidóként azonosítják őket. Mivel azonban túl sokan ellenszenvezhetnének azzal a rasszista alapállással, hogy egyedül etnikai, vallási vagy kulturális hovatartozásuk miatt bélyegezzenek meg és tegyenek áldozattá másokat, azért az antiszemita beszédben manipulatív retorikai eszközök bevetésével „igazolják” a zsidók gyűlöletre méltóságát. Ilyen bevett retorikai fogás az áldozat-támadó viszony megfordítása. Ezzel azt a hamis benyomást keltik, hogy nem az antiszemitizmus célpontjai, vagyis a zsidók az áldozatok, hanem akik támadják őket, a létükben kétségbevont áldozatok pedig valójában a támadók.
Friday, 29 July 2016 10:41

Soros és Rothschild

A Get the Trolls Out! munkatársai által dokumentált anyagokban gyakran szerepel két szemé-lynév: Soros és Rothschild. E nevekre hivatkozva a beszélők egy ősi retorikai trükköt alkal-maznak, amely lehetővé teszi számukra, hogy zsidóellenességüket egyidejűleg kifejezzék és ta-gadják is.
Monday, 18 July 2016 10:51

Óvatosan a személyes névmásokkal!

Hogy a személyneveket ne kelljen állandóan ismételgetnünk, gyakran jelölünk embereket személyes névmásokkal. Ezek egy része — “én”, “te”, “ő” — egyes személyekre vonatkozik, más részüket — “mi”, “ti”, “ők” — pedig akkor használjuk, ha egyszerre több emberről beszélünk. Mivel személyes névmások lépten-nyomon előfordulnak a nyelvhasználatban, általában nem tulajdonítunk különösebb jelentőséget nekik. Így azonban azok az esetek is elkerülhetik figyelmünket, amelyekben a személyes névmások manipuláció forrásául szolgálnak.
Monday, 11 July 2016 13:56

Kampány Soros György ellen

A Fidesz összehangolt és minden eddiginél intenzívebb támadást indított a nyilvánosságban Soros György ellen, mert az amerikai-zsidó milliárdos - a miniszterelnök és a kormánypárti politikusok szerint - azon dolgozik, hogy migránsokat telepítsen be Magyarországra. A kommunikációs össztűz keretében a kormánypárt vezető politikusai - a kiterjedt kormánypárti média segítségével - hónapok óta Sorost vádolják a menekültválság témájában, így azóta a magyar nyilvánosságot a „sorosozás” uralja.
Mit tudunk Thesszaloniki (Szaloniki) zsidó közösségének történetéről és a Holokauszt idején történt eseményekről? A város – mely Görögországhoz való csatolása után “göröggé” és “kereszténnyé” akart válni – történelmi múltja jelentős hatással volt arra, hogy a második világháború alatt a thesszaloniki zsidók túlnyomó többsége elpusztult. Ennek következményei a mai napig érezékelhetőek a társadalomban. A Symbiosis rádió interjút készített Giannisz Glarnetatzisz történésszel, aki a Thesszaloniki Antirasszista Kezdeményezés által indított Holokauszt Emlékséták vezetője.
Page 5 of 6