Monday, 01 August 2016 16:47

“A zsidó” és “egy zsidó”

Az antiszemita beszédben gyakran emlegetik úgy a zsidó származású embereket, hogy “a zsidó” vagy „egy zsidó”. Bár úgy tűnhet, a beszélők nem egyszerűen személyekre utalnak ilyenformán. Az antiszemita beszédben az „a zsidó” vagy „egy zsidó” megnevezések a zsidóság egészére vonatkoznak. A szinekdoché (amikor az „egészre” gondolunk, de csupán egy „részére” hivatkozunk) e speciális formáját a nyelvészek “kollektív egyes számnak” is nevezik. Az alakzatot arra használják, hogy a nyilvánossággal a zsidó emberekkel kapcsolatos negatív sztereotípiákat hitessenek el.

Antiszemitizmus elleni önvédelmi nyelvkalauzunk arra tanít, hogyan lehet felismerni a manipulációt és ellenállni neki, ha antiszemita beszéddel találkozunk. A való életből vett, a Get the Trolls Out! munkatársai által dokumentált példákon keresztül mutatjuk be azokat a bevett, rejtett retorikai trükköket, amelyekkel a nyilvánosságot manipulatív módon, a zsidó emberek gyűlöletére és kirekesztésére próbálják hangszerelni.   

the jew hungarian large

Szilágyi Anna

Az antiszemita beszédben gyakran emlegetik úgy a zsidó származású embereket, hogy “a zsidó” vagy „egy zsidó”. Bár úgy tűnhet, a beszélők nem egyszerűen személyekre utalnak ilyenformán. Az antiszemita beszédben az „a zsidó” vagy „egy zsidó” megnevezések a zsidóság egészére vonatkoznak. A szinekdoché (amikor az „egészre” gondolunk, de csupán egy „részére” hivatkozunk) e speciális formáját a nyelvészek “kollektív egyes számnak” is nevezik. Az alakzatot arra használják, hogy a nyilvánossággal a zsidó emberekkel kapcsolatos negatív sztereotípiákat hitessenek el.  

Szinekdochék sűrűn fordulnak elő az antiszemita és egyéb kirekesztő beszédekben. Ezeket a trópusokat használva, a beszélők úgy szólhatnak csoportokról, hogy személyeket említenek. Beszélhetnek a zsidókról általában („az egész”), a gyakorlatban csak egyetlen emberre utalva, akit „a zsidóként” vagy „egy zsidóként” azonosítanak. Ha ezeket a megnevezéseket antiszemita klisékkel párosítják, a szinekdoché az antiszemitimus igazolását és terjesztését szolgálja. 

A határozott („a”, „az”) és a határozatlan („egy”) névelő közötti választás általában kulcsfontosságú. Míg a határoztalan névelő általánosságban utal dolgokra, a határozott névelő azt jelzi, hogy egy  bizonyos dologról, személyről beszélünk. Az antiszemita beszédben azonban a határozott és a határozatlan névelő a „zsidó” szó előtt ugyanazt fejezi ki. Itt az „a zsidó” vagy az „egy zsidó” megnevezések azt sugallják, hogy a zsidók egynemű csoportot alkotnak, amelynek minden tagja szélhámos, becstelen, kártékony és veszélyes. 

A Magyarországon a zsidókal szembeni gyűlölet szítását célul kitűző, szélsőséges online lap, a Kuruc.info szalagcímeiben és cikkeiben például gyakran fordulnak elő “a zsidó” vagy az “egy zsidó” kifejezések. 2015 szeptemberében a Kuruc.info azt állította, hogy a francia szatirikus lap, a Charlie Hebdo „viccelődik” annak a kisfiúnak a tragédiáján, aki a tengerbe fulladt miközben családja Szíriából Görögországba menekült. A magyar lap megjegyezte: „De mint látszik, a zsidónak mindent szabad.” Ebben az esetben az „a zsidó” (és a Charlie Hebdo, amit a Kuruc.info zsidó lapként azonosított) általánosságban a zsidókra vontakozott és zsidó cinizmus, kegyetlenség és kivételezettség szterotípiáira játszott rá.  

2016 februárjában a Kuruc.info Lena Dunham amerikai színészre és producerre így utalt: “egy degenerált zsidó a sok közül.” Ebben az esetben a lap világossá tette, hogy egy szinkdochéval él. Csakugyan, a becsmérlő és bántalmazó hivatkozás Dunhamra minden zsidó származású embert magába foglalt. 

Íme egy másik példa Görögországból. 2015 szeptemberében a nacionalista Antipliroforisi blog egy képet publikált a Facebook-oldalán, amely számos antiszemita karikatúrát tartalmazott és ezt a kérdést tette fel: “Ki irányítja a világot?” A válasz pedig így szólt: “Az örök zsidó.” Ez utóbbi szinekdoché meghatározó szerepet játszott a náci propagandában. 1937-ben kiállítést szerveztek, 1940-ben filmet mutattak be “Az örök zsidó” (“Der ewige Jude”) címen a nácik. “A zsidóról” vagy “egy zsidóról” beszélve az antiszemiták azt a benyomást keltik, hogy a zsidók azért ördögiek, mert zsidók. “Az örök zsidó” alakja ennek a rasszista, gyűlöletkeltő állításnak ad hatásos nyomatékot, azt sugallva, hogy a zsidók gonoszsága időtlen.  

Az antiszemita beszédben az “a zsidóra” vagy az “egy zsidóra” való hivatkozások a manipuláció veszélyes eszközei. Azt a hamis benyomást keltve, hogy a zsidók természetüknél fogva romlottak és fenyegetőek, ezek a szinekdochék a zsidókkal szembeni szóbeli és tettleges erőszakra szólítanak föl. 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.