logofrase2

 

logo

frase2

 

Monday, 18 July 2016 10:51

Óvatosan a személyes névmásokkal!

Antiszemitizmus elleni önvédelmi nyelvkalauzunk arra tanít, hogyan lehet felismerni a manipulációt és ellenállni neki, ha antiszemita beszéddel találkozunk. A való életből vett, a Get the Trolls Out! munkatársai által dokumentált példákon keresztül mutatjuk be azokat a bevett, rejtett retorikai trükköket, amelyekkel a nyilvánosságot manipulatív módon, a zsidó emberek gyűlöletére és kirekesztésére próbálják hangszerelni.   

us and them hungarian large

Szilágyi Anna

Hogy a személyneveket ne kelljen állandóan ismételgetnünk, gyakran jelölünk embereket személyes névmásokkal. Ezek egy része — “én”, “te”, “ő” — egyes személyekre vonatkozik, más részüket — “mi”, “ti”, “ők” — pedig akkor használjuk, ha egyszerre több emberről beszélünk. Mivel személyes névmások lépten-nyomon előfordulnak a nyelvhasználatban, általában nem tulajdonítunk különösebb jelentőséget nekik. Így azonban azok az esetek is elkerülhetik figyelmünket, amelyekben a személyes névmások manipuláció forrásául szolgálnak.    

A BBC Radio London adásában például egy betelefonáló, “Andy St. Margaretből” így kezdte mondanivalóját: “Ők mindent elkövetnek, hogy irányítsanak minket, még inkább, és még inkább, és még inkább.” Andy kijelentésében két személyes névmás is szerepel: az “ők” és a ragozott alakú “minket”. Mindkét névmás többes számú, tehát emberek csoportjaira utal. Bár Andy némileg vonakodott elismerni: az “ők” alatt zsidó, a “minket” alatt pedig angol embereket értett. 

Ha olyan kijelentéssel találkozunk, amelyben a beszélő egyes csoportokra, közösségekre vagy kultúrákra többes számú személyes névmással utal, és becsmérlő módon nyilatkozik róluk, érdemes óvatosnak lennünk. Ahogyan ez az eset is jól szemlélteti, a személyes névmásokon keresztül manipulálhatóakká válhatunk: 

  1. A két személyes névmás, az “ők” és a “minket” használatával Andy azt sugallta, hogy a zsidók és az angolok teljesen különböző emberek. Ilyenformán pedig, alig észrevehető módon, kirekesztette az angol zsidókat a brit nemzet közösségéből, amelybe tartoznak.  

  2. Az “ők” (“zsidók”) és a “mi” (“angolok”) szembeállításával, Andy önkényes módon különféle személyiségjegyeket és viselkedésmintákat társíthatott a két csoporthoz. Ebben a konkrét esetben a személyes névmások használata arra teremtett hátteret, hogy a beszélő a zsidókat erőszakos és hataloméhes embereknek állítsa be, akik áldozatukká teszik az angolokat. Ezek a negatív klisék alaptalan félelmet hívhattak elő vagy erősíthettek meg a hallgatóságban.    

  3. Ha emberek egy csoportjára olyan személyes névmásokkal utalunk, mint az “ők”, ezzel azt a benyomást kelthetjük, hogy annak a bizonyos csoportnak minden tagja egyforma. Ennek megfelelően, ha azt állítjuk, hogy “ők” valami rosszat tettek, és/vagy igen ellenszenves emberek, akkor akarva vagy akaratlanul, ezt az állítást a csoport egészére vonatkoztatjuk. Andy nyilatkozata például azt sugalmazta, hogy minden zsidó származású ember erőszakos és hataloméhes. A Get the Trolls Out! munkatársai dokumentáltak egy görög blogbejegyzést, amelynek szerzője hasonló szellemben támadta a zsidóságot: “Ők tették tönkre a világmindenséget.” Még ha az ilyen állítások köszönöviszonyban sincsenek a valósággal, rejtetten mégis befolyásolhatják a gondolkodásunkat, például, a többes számú személyes névmásokon keresztül.   

  4. Andy homályosan fogalmazott, amikor ahelyett, hogy egyenesen zsidó emberekről beszélt volna, inkább az “ők” személyes névmást használta. Ezáltal kijelentésének antiszemita jellege kevésbé volt nyilvánvaló, ami egyszerre biztosított védelmet a beszélőnek és vezette félre a hallgatót.   

  5. A homályos fogalmazásmód alaptalan félelmet is ébreszthetett a hallgatókban, észrevétlenül a zsidó befolyásosság és bosszúszomj antiszemita kliséit erősítette meg. Azzal, hogy személyes névmást (“ők”) használt főnév helyett (“zsidók”), a beszélő azt sugallta, hogy a szóban forgó emberek (a “zsidók”) olyan nagyhatalmúak és fenyegetőek, hogy még csak nevükön nevezni sem tanácsos őket. 

A csoportokat, nemzeti közösségeket, kultúrákat belső sokszínűség jellemzi. A gyűlölet és a kirekesztés terjesztői az ellenkezőjét szeretnék elhitetni a világgal. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Linguistic Self-Defence Guide Against Antisemitism

Don’t miss out! Sign up to our mailing list for updates on the latest media monitoring highlights and our response to antisemitic speech.
Age
Please wait
SlideBar