logofrase2

 

logo

frase2

 

Friday, 29 July 2016 10:41

Soros és Rothschild

Antiszemitizmus elleni önvédelmi nyelvkalauzunk arra tanít, hogyan lehet felismerni a manipulációt és ellenállni neki, ha antiszemita beszéddel találkozunk. A való életből vett, a Get the Trolls Out! munkatársai által dokumentált példákon keresztül mutatjuk be azokat a bevett, körmönfont retorikai trükköket, amelyekkel a nyilvánosságot manipulatív módon, a zsidó emberek gyűlöletére és kirekesztésére próbálják hangszerelni.   

sorosandrothschild

Szilágyi Anna

A Get the Trolls Out! munkatársai által dokumentált anyagokban gyakran szerepel két szemé-lynév: Soros és Rothschild. E nevekre hivatkozva a beszélők egy ősi retorikai trükköt alkal-maznak, amely lehetővé teszi számukra, hogy zsidóellenességüket egyidejűleg kifejezzék és ta-gadják is. 

A szóban forgó retorikai alakzatot az ókori görögök szinekdochének nevezték. Nem kell azon-ban ismernünk nevét ahhoz, hogy a mindennapi beszédben rendszeresen találkozzunk vele és magunk is használjuk. A szinekdoché révén valamilyen egészről úgy beszélhetünk, hogy csak valamely részét nevezzük meg. Például „ember” (egész) helyett beszélhetünk „arcról” (rész): „Sok ismerős arcot látott a koncerten” vagy „Odajött hozzánk két arc”. Hasonlóképpen, a „négy kerék” (rész) „autót” (egész) jelent. 

Bár a szinekdochék használata általában a beszéd szemléletességének, megelevenítő erejének fokozását szolgálja, néha a megtévesztés alakzatává is válhat. Például az antiszemita beszédben a szinekdochék a manipuláció különösen kedvelt eszközei. Soros György vagy a Rothschild család tagjainak nevei is ilyen szinekdochék.  

Soros György milliárdos üzletember. A Rothschild család tagjai szintén a világ közismerten nagyon gazdag emberei közé tartoznak. Az is köztudott, hogy Soros György és a Rothschild csa-lád tagjai zsidó származásúak. Természetesen a szereplők zsidós származása nem ad okot arra, hogy minden kritikát, ami Sorosnak vagy a Rotshchild család tagjainak üzleti vagy egyéb nyilvános tevékenységét éri, automatikusan antiszemitának kelljen bélyegezni. Ugyanakkor, mivel tehetős és befolyásos személyekről van szó, Sorosnak és a Rothchild család tagjainak a megnevezésével vissza lehet élni. 

Először is, e nevek emlegetésével megerősíthető az a klisé, hogy minden zsidó tehetős és befolyásos. Ezen kívül, Soros György és a Rothschild család gyakran az egész (azaz: a zsidó származásúak emberek) helyett szereplő részt testesítik meg az antiszemita beszédben. Ilyenformán pedig Soros és a Rothschild család tagjainak nevei szinekdocheként funkcionálnak és a zsidó-ellenes szterotípiákra játszanak rá. 

Görögországban ezzel a címmel látott napvilágot egy könyv: „A zsidó-cionista vámpír Soros görög vérre szomjas.” Ebben az esetben a szinekdoché (Soros) azt a komoly történelmi múltra visszatekintő antiszemita „vérvád”-klisét elevenítette fel, miszerint a zsidók rituális gyilkosok. Szintén Görögországban, az egyik helyi szélsőjobboldali újság, az Eleftheri Ora tavaly decemberben ezt a szalagcímet közölte: „Rothschild elrabolta a pénzüket.” Ebben az esetben a hivatkozás Rothschildra a „pénzéhes és a tisztességtelen zsidó” antiszemita kliséit elevenítette fel. 

Nagy-Britanniából is idézhetünk példát, ahol 2015 novemberében, a Zöld Párt külpolitikai szóvivője így nyilatkozott: „Akadnak olyan brit olajcégek, köztük a Genel Energy, amelyet George Osborne barátainak egyike, Nathaniel Rothschild irányít, és amelyek pénzt csinálnak, amelyek olajat vesznek az ISIS-től, pénzt tesznek a dologba, és ilyenformán a gonoszságot táplálják a világban.” E hamis vád esetében Nathaniel Rothschild neve a „zsidók” vagy „zsidóság” név helyett állt, és a szinekdoché azt a szterotípiát elevenítette fel, hogy a zsidók kriminiális összeesküvést szerveznek a világ ellen.

Ez utóbbi antiszemita szterotípiára különösen gyakran játszanak rá a Soros Györgyöt szerepeltető szinekdochék. Mivel az üzletember gyakran jelentős anyagi támogatást nyújt politikai mozgalmaknak és civiltársadalmi kezdeményezéseknek, a hivatkozások Sorosra a gazdag és hataloméhes zsidó alakját elevenítik fel, aki titkos, konspirációs tevékenységével ártatlan közösségeket manipulál, használ ki, aknáz alá, és dönt romba. Egy magyar újság közelmúltbeli cikkében például azt állították, hogy „Soros alaposan kihasználta az Európai Unió jóhiszeműségét, naivitását” és bevándorlókat hozott az EU-ba.   

Ha „egy arcról” vagy „négy kerékről” beszélünk, hallgatóságunk pontosan érteni fogja, hogy valójában „egy emberre” vagy „egy autóra” gondolunk. Aki csak Soros vagy Rothschild nevét mondja, miközben régi zsidóellenes sztereotípiákat mozgósít, hasonlóképp világossá teszi környezete számára, hogy szándéka szerint valójában a zsidóság egészéről tesz állításokat. Ezekben az esetekben azonban a szinekdoché védelmet biztosít a beszélők számára az antiszemitizmus vádjával szemben, akik azt mondhatják, hogy nem a zsidóságról általában, hanem csupán Sorosról és a Rothschildokról beszélnek.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Linguistic Self-Defence Guide Against Antisemitism

Don’t miss out! Sign up to our mailing list for updates on the latest media monitoring highlights and our response to antisemitic speech.
Age
Please wait
SlideBar