logofrase2

 

logo

frase2

 

Monday, 01 August 2016 16:47

“A zsidó” és “egy zsidó”

Antiszemitizmus elleni önvédelmi nyelvkalauzunk arra tanít, hogyan lehet felismerni a manipulációt és ellenállni neki, ha antiszemita beszéddel találkozunk. A való életből vett, a Get the Trolls Out! munkatársai által dokumentált példákon keresztül mutatjuk be azokat a bevett, rejtett retorikai trükköket, amelyekkel a nyilvánosságot manipulatív módon, a zsidó emberek gyűlöletére és kirekesztésére próbálják hangszerelni.   

the jew hungarian large

Szilágyi Anna

Az antiszemita beszédben gyakran emlegetik úgy a zsidó származású embereket, hogy “a zsidó” vagy „egy zsidó”. Bár úgy tűnhet, a beszélők nem egyszerűen személyekre utalnak ilyenformán. Az antiszemita beszédben az „a zsidó” vagy „egy zsidó” megnevezések a zsidóság egészére vonatkoznak. A szinekdoché (amikor az „egészre” gondolunk, de csupán egy „részére” hivatkozunk) e speciális formáját a nyelvészek “kollektív egyes számnak” is nevezik. Az alakzatot arra használják, hogy a nyilvánossággal a zsidó emberekkel kapcsolatos negatív sztereotípiákat hitessenek el.  

Szinekdochék sűrűn fordulnak elő az antiszemita és egyéb kirekesztő beszédekben. Ezeket a trópusokat használva, a beszélők úgy szólhatnak csoportokról, hogy személyeket említenek. Beszélhetnek a zsidókról általában („az egész”), a gyakorlatban csak egyetlen emberre utalva, akit „a zsidóként” vagy „egy zsidóként” azonosítanak. Ha ezeket a megnevezéseket antiszemita klisékkel párosítják, a szinekdoché az antiszemitimus igazolását és terjesztését szolgálja. 

A határozott („a”, „az”) és a határozatlan („egy”) névelő közötti választás általában kulcsfontosságú. Míg a határoztalan névelő általánosságban utal dolgokra, a határozott névelő azt jelzi, hogy egy  bizonyos dologról, személyről beszélünk. Az antiszemita beszédben azonban a határozott és a határozatlan névelő a „zsidó” szó előtt ugyanazt fejezi ki. Itt az „a zsidó” vagy az „egy zsidó” megnevezések azt sugallják, hogy a zsidók egynemű csoportot alkotnak, amelynek minden tagja szélhámos, becstelen, kártékony és veszélyes. 

A Magyarországon a zsidókal szembeni gyűlölet szítását célul kitűző, szélsőséges online lap, a Kuruc.info szalagcímeiben és cikkeiben például gyakran fordulnak elő “a zsidó” vagy az “egy zsidó” kifejezések. 2015 szeptemberében a Kuruc.info azt állította, hogy a francia szatirikus lap, a Charlie Hebdo „viccelődik” annak a kisfiúnak a tragédiáján, aki a tengerbe fulladt miközben családja Szíriából Görögországba menekült. A magyar lap megjegyezte: „De mint látszik, a zsidónak mindent szabad.” Ebben az esetben az „a zsidó” (és a Charlie Hebdo, amit a Kuruc.info zsidó lapként azonosított) általánosságban a zsidókra vontakozott és zsidó cinizmus, kegyetlenség és kivételezettség szterotípiáira játszott rá.  

2016 februárjában a Kuruc.info Lena Dunham amerikai színészre és producerre így utalt: “egy degenerált zsidó a sok közül.” Ebben az esetben a lap világossá tette, hogy egy szinkdochéval él. Csakugyan, a becsmérlő és bántalmazó hivatkozás Dunhamra minden zsidó származású embert magába foglalt. 

Íme egy másik példa Görögországból. 2015 szeptemberében a nacionalista Antipliroforisi blog egy képet publikált a Facebook-oldalán, amely számos antiszemita karikatúrát tartalmazott és ezt a kérdést tette fel: “Ki irányítja a világot?” A válasz pedig így szólt: “Az örök zsidó.” Ez utóbbi szinekdoché meghatározó szerepet játszott a náci propagandában. 1937-ben kiállítést szerveztek, 1940-ben filmet mutattak be “Az örök zsidó” (“Der ewige Jude”) címen a nácik. “A zsidóról” vagy “egy zsidóról” beszélve az antiszemiták azt a benyomást keltik, hogy a zsidók azért ördögiek, mert zsidók. “Az örök zsidó” alakja ennek a rasszista, gyűlöletkeltő állításnak ad hatásos nyomatékot, azt sugallva, hogy a zsidók gonoszsága időtlen.  

Az antiszemita beszédben az “a zsidóra” vagy az “egy zsidóra” való hivatkozások a manipuláció veszélyes eszközei. Azt a hamis benyomást keltve, hogy a zsidók természetüknél fogva romlottak és fenyegetőek, ezek a szinekdochék a zsidókkal szembeni szóbeli és tettleges erőszakra szólítanak föl. 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Linguistic Self-Defence Guide Against Antisemitism

Don’t miss out! Sign up to our mailing list for updates on the latest media monitoring highlights and our response to antisemitic speech.
Age
Please wait
SlideBar