logofrase2

 

logo

frase2

 

Tuesday, 02 August 2016 11:28

Becsmérlő, bántalmazó megnevezések

Antiszemitizmus elleni önvédelmi nyelvkalauzunk arra tanít, hogyan lehet felismerni a manipulációt és ellenállni neki, ha antiszemita beszéddel találkozunk. A való életből vett, a Get the Trolls Out! munkatársai által dokumentált példákon keresztül mutatjuk be azokat a bevett, rejtett retorikai trükköket, amelyekkel a nyilvánosságot manipulatív módon, a zsidó emberek gyűlöletére és kirekesztésére próbálják hangszerelni.   

labels hungarian large

Szilágyi Anna

Döntő jelentősége van annak, hogy hogyan nevezünk meg másokat. Az antiszemita beszédben a zsidó emberekre becsmérlő és agresszív módon hivatkoznak. A kirekesztő címkék listája szinte végtelen. Ebben a cikkben a leginkább bevett, retorikailag „furfangos” megnevezéseket vesszük számba.  

Nem megfelelő, informális cimkék 

A beszélők megsérthetik mások méltóságát, ha nem megfelelő, informális terminusokban nyilatkoznak róluk. 2015 decemberében Angliában például egy rádiós műsor betelefonálója így emlegette az ortodox zsidókat: „azok a fickók göndör hajjal és kalapban.” Azaz: ahelyett, hogy megfelelő, vallásos terminusokban utalt volna az ortodox zsidókra, a beszélő egy informális kifejezéssel élt („fickók”) és egy bizonyos, általa érzékelt, leegyszerűsítő kinézetre szorítkozott azonosításukkor. Az informális nyelvhasználat itt a megszentségtelenítés eszközéül szolgált: az ortodox zsidókat és a judaizmust tiszteletlen, leértékelő és sztereotipikus módon jelenítette meg.    

Metonímiák 

Íme még egy példa Angliából. 2016 februárjában az Oxford University Labour Club társelnöke, Alex Chalmers lemondott posztjáról miután azt állította, hogy a klub tagjainak körében elterjedt az antiszemitizmus. Egy Facebook-posztban Chalmers példákat hozott fel az általa tapasztalt antiszemita megnyilvánulásokra. Azt is megemlítette, hogy a klubban „hétköznapi fesztelenséggel dobálóznak a “cio” szóval (amelyet általában csak a Ku Klux klán által működtetett weboldalak használnak)”.   

A „cio” a „cionista” rövidítése. Az antiszemita beszédben mind a „cionista”, mind a „cio” metonímiák. Ezt a trópust használva, a beszélők úgy hivatkozhatnak dolgokra vagy személyekre, hogy egy velük szoros kapcsolatban álló másik entitásra hivatkoznak. A hírekben például gyakran hivatkoznak a „Fehér Házra” az amerikai elnök helyett, vagy „Pekingre” a kínai kormány helyett. A hétköznapi beszédben a „cionista” olyasvalakire utal, aki támogatja a független zsidó állam fejlesztését Izraelben. Az antiszemita diskurzusban azonban a „cionista” és a „cio” rejtett hivatkozás a zsidókra, amely lehetővé teszi a beszélők számára, hogy zsidó-ellenes gyűlöletüket a cionizmus legitim kritikájaként tüntessék fel. 

Rövidítések 

A „cio” rövidítés speciális becsmérlő tartalmat is közvetít. A mindennapi nyelvhasználatban a rövidítések bizalmasságot, közvetlenséget jelezhetnek. Az antiszemita és más rasszista beszédekben azonban a rövidítésekkel gyakran visszaélnek. Ahogyan a „cio” kifejezés is példázza, ezekben a diskurzusokban a rövidítések a tisztelet alapvető hiányáról tanúskodnak. A rövidítések használatával a beszélők szándéka az, hogy megsértsék annak méltóságát, akire hivatkoznak.  

Metaforák 

Ahogyan egy közelmúltbéli görög incidens is szemlélteti, a metafora nem az egyetlen olyan retorikai eszköz, amelyet mások becsmérlő és bántalmazó megnevezésére lehet használni. 2016 januárjában egy görög politikai elemző hamisan azt állította blogjában, hogy a zsidó származású emberek Amerikából és Európából Izraelbe menekülnek miután nemzeti konfliktusokat szítottak és a terrorizmust támogatták. A zsidó világ-összeesküvés, cinizmus és gyávaság sztereotípiáit elevenítve fel, a szerző kijelentette: „Azok a patkányok elhagyják a süllyedő hajót.” Ebben az esetben a blog szerzője egy metaforával utalt a zsidó emberekre. A metaforák segítségével a beszélők egy valamire vagy valakire más valaminek vagy valakinek a terminusaiban utalhatnak. Bár a metaforák a kommunikáció természetes részét képezik, bizonyos esetekben ennek a retorikai alakzatnak a használata veszélyes következményekkel járhat. „Patkányként” utalva a zsidókra, a szerző azt üzente, hogy a zsidók nem-emberek és hallgatóságában testi undort igyekezett kiváltani velük kapcsolatban. A nácik és más népirtásért felelelős rezsimek gyakran nevezték áldozataikat állatoknak, akik mocsokkal, betegséggel, táplálék-károsítással hozhatóak összefüggésbe. E metaforákon keresztül ezek a rendszerek a tömeggyilkosság mellett érveltek, a népirtás rémtettét észszerű terminusokban, „patkányirtásként” vagy „csótányirtásként” tálalva. 

Óvatosnak kell lennünk, ha azt halljuk, hogy a zsidókat vagy más csoportokat nem a nevükön neveznek. Az önkényesen eltorzított hivatkozások megsérthetik mások méltóságát és a velük szembeni diszkriminációt és fizikai agressziót segíthetik elő.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Linguistic Self-Defence Guide Against Antisemitism

Don’t miss out! Sign up to our mailing list for updates on the latest media monitoring highlights and our response to antisemitic speech.
Age
Please wait
SlideBar